checks and balances

checks and balances
stabdžių ir atsvarų sistema statusas T sritis Politika apibrėžtis Valdžių atskyrimo principu grindžiama skirtingų valdžios institucijų sąveikos sistema, kurioje nė viena institucija pagal savo kompetenciją neturi absoliučių galių, tačiau kiekviena turi galimybių daryti įtaką kitų valdžios institucijų priimamiems sprendimams. Valdžių pusiausvyros institucinio užtikrinimo būdas.Sistema neleidžia valdžios institucijoms piktnaudžiauti savo galiomis; kiekviena institucija turi teisę stabdyti kitų valdžios institucijų priimtus neteisingus ar neteisėtus sprendimus, tokiu būdu subalansuojamos įvairios valdžios institucijų galios politiniame procese. Pvz., parlamentas, įstatymų leidžiamoji institucija, svarsto ir priima įstatymus; prezidentas, įstatymų vykdomoji institucija, parlamento priimtų įstatymų gali nepasirašyti ir vetuoti; parlamentas prezidento veto gali įveikti ir įstatymą priimti pakartotinai; teismas, teisminės valdžios institucija, bet kurį parlamento priimtą įstatymą gali pripažinti prieštaraujančiu konstitucijai, t. y. antikonstituciniu ir negaliojančiu nuo jo priėmimo dienos. Rengiant ir 1789 priėmus JAV Konstituciją, valdžių padalijimo principas buvo teoriškai išplėtotas ir praktiškai pritaikytas sukūrus šią sistemą. Jos autoriais laikomi JAV konstitucionalistai T. Jeffersonas, J. Madisonas, A. Hamiltonas ir kt. Šiandien jos principais grindžiamos sistemos įgyvendintos daugelio pasaulio šalių teisinėje ir politinėje praktikoje, veikia daugelyje politinių sistemų, taip pat Lietuvoje. Antai Respublikos prezidentas teikia Seimui ministro pirmininko kandidatūrą, jai Seimas pritaria arba nepritaria. Seimui pritarus prezidento teiktai kandidatūrai, prezidentas skiria ministrą pirmininką, paveda jam sudaryti vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį. Naujoji vyriausybė gauna įgaliojimus veikti tik tada, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių daugumos balsais pritaria jos programai. Jei Seimas 2 kartus iš eilės nepritarė vyriausybės programai, ji privalo atsistatydinti. Jei pasikeitė daugiau negu pusė ministrų, vyriausybė privalo iš naujo gauti Seimo įgaliojimus. Seimas visų savo narių balsų dauguma gali pareikšti nepasitikėjimą ministru pirmininku ar vyriausybe in corpore. Seimas čia turi būti apdairus: jei jis pareikš tiesioginį nepasitikėjimą vyriausybe, ši gali siūlyti Respublikos prezidentui paskelbti pirmalaikius Seimo rinkimus; apdairus turi būti ir prezidentas: naujas išrinktas Seimas 3/5 visų narių balsų dauguma per 30 d. nuo pirmojo posėdžio dienos gali paskelbti pirmalaikius prezidento rinkimus. atitikmenys: angl. checks and balances ryšiai: susijęs terminasvaldžių padalijimas

Politikos mokslų enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla. . 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Checks and Balances — ist eine Bezeichnung für die gegenseitige Kontrolle (englisch checks) von Verfassungsorganen eines Staates, zur Herstellung eines dem Erfolg des Ganzen förderlichen Systems partieller Gleichgewichte (engl. balances), zunächst im Wesentlichen …   Deutsch Wikipedia

  • checks and balances — ► GOVERNMENT rules intended to prevent one person or group from having too much power within a country or an organization: »A system of checks and balances exists to ensure that our government is truly democratic. »Many executives amassed… …   Financial and business terms

  • checks and balances — checks and bal·anc·es / ba lən səz/ n pl: the powers (as judicial review, the presidential veto, and the congressional override) conferred on each of the three branches of government by which each restrains the others from exerting too much power …   Law dictionary

  • checks and balances — noun plural a political system in which no single part of a government can become too powerful, because it needs the agreement of the other parts for its actions to be legal a. a system that limits power within a group or organization …   Usage of the words and phrases in modern English

  • checks and balances — (izg. čȅk end bèlensiz) DEFINICIJA pol. publ. mehanizmi kočenja i ravnoteže koji u demokratskom društvu čuvaju i reguliraju dužnu odgovornost izvršne vlasti (vlade, predsjednika države) prema zakonodavnoj (parlament) ETIMOLOGIJA engl …   Hrvatski jezični portal

  • checks and balances — limits imposed on all branches of a government by vesting in each branch the right to amend or void those acts of another that fall within its purview. [1780 90] * * * Principle of government under which separate branches are empowered to prevent …   Universalium

  • Checks and balances — Die Artikel Gewaltenteilung und Checks and Balances überschneiden sich thematisch. Hilf mit, die Artikel besser voneinander abzugrenzen oder zu vereinigen. Beteilige dich dazu an der Diskussion über diese Überschneidungen. Bitte entferne diesen… …   Deutsch Wikipedia

  • Checks And Balances — The various procedures set in place to reduce mistakes or improper behavior. Checks and balances usually ensure that no one person or department has absolute control over decisions, and clearly defines the assigned duties. The existence of checks …   Investment dictionary

  • Checks and balances — Séparation des pouvoirs La séparation des pouvoirs est un principe de répartition des différentes fonctions de l État, qui sont confiées à différentes composantes de ce dernier. On retient le plus souvent la classification de Montesquieu, appelée …   Wikipédia en Français

  • checks and balances — rules intended to prevent one person or group from having too much power within an organization. A system of checks and balances exists to ensure that our government is truly democratic …   New idioms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”